Voice Dialogue

Het idee als zou er slechts één enkel zelf bestaan

beschouw ik als een uiterst grove,

gesimplificeerde en onjuiste aanname  (Herman Hesse)

 

Voice Dialogue: We kennen allemaal onze verschillende stemmetjes in ons hoofd, stemmetjes die ons stimuleren om in actie te komen en iets te ondernemen. Of net niet. We kennen eveneens dat scherp kritische stemmetje, waardoor je jezelf vragen stelt: kan ik het wel, moet ik dit wel aankaarten? Is dit wel goed genoeg, is het waardevol genoeg ? enz…

Al deze stemmen zijn de verschillende kanten van onszelf. (bijvoorbeeld de perfectionist, de zorger, de genieter, de controleur, de avonturier, de pleaser, de innerlijke criticus, enzovoort… )

Wat is Voice Dialogue

Voice Dialogue spreek over onze verschillende ikken. We hebben primaire ikken of stemmetjes, die dominant aanwezig zijn en ikken die meer verstoten zijn en op de achtergrond blijven en ikken die onontwikkeld zijn, omdat we ze weinig gebruiken.

Als je je bewust bent van je verschillende stemmetjes wordt het makkelijker om – op voor jou belangrijke momenten – een ander stemmetje dan gebruikelijk toe te laten, waardoor je effectiever met die situatie omgaat.

Voice Dialogue coaching

In een Voice Dialogue sessie leer je om vanuit een overkoepelende positie, zonder oordeel te kijken naar je ikken. Je geeft letterlijk een fysieke plaats aan een ik en je ontdekt welke zijn kwaliteiten zijn, wanneer deze ontstaan is in je leven, waarom hij gekomen is en op welke manier hij je kwetsbaarheid beschermt. Kortom, het is een fascinerende innerlijke reis waarbij je verwonderd bent over het unieke levensverhaal van elk van je ikken.

Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Niet alleen vergroot onze zelfkennis, maar we hebben hierdoor ook de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen.

Iets voor jou? Neem contact via mail of telefoon. Ik help je graag in je zoektocht verder!

Begeleiding nodig ?

Meer info en updates