Team

Mogelijke vragen voor verder onderzoek vanuit de pijler teamontwikkeling:
– Wat zijn onze gemeenschappelijke waarden en normen? Welke concrete en uitgeklaarde doelen willen we samen op korte, middellange en lange termijn realiseren, geënt op deze waarden? Welke (team-)rollen wensen de diverse teamleden op zich te nemen, aansluitend bij hun talenten, om deze doelen te helpen realiseren?
– Waar werken we nu samen naar toe? Hoe ziet het resultaat eruit? Tegen wanneer willen we het resultaat behaald zien?
– Hoe kan Verbindende Besluitvorming ons helpen in het nemen van gedragen beslissingen?
– Hoe verloopt de samenwerking in een team? En in ons team? Welke groepsdynamische processen spelen allemaal? Waar liggen de lasten en waar ligt de appreciatie?
– Hoe is het in ons team gesteld met de balans tussen taakgericht en relatiegericht samenwerken? Zijn onze procedures ondersteunend genoeg? Waarop moeten we letten wanneer we ons willen ontwikkelen als team? Waar liggen onze behoeftes? Wat drijft ons?
– Hoe slaagt dit team er in fundamentele veranderingen in het team zelf constructief door te voeren? In welke mate besteedt het team aandacht aan de speciale bijdragen van elk teamlid en beloont het zijn teamleden? Op welke wijze slaagt dit team er in de voornaamste lessen en inzichten uit het hele teamproces te benoemen en te verankeren?
– Hoe communiceren wij met anderen? Welke communicatiestijl overheerst in ons team? Waar liggen voor ons nieuwe mogelijkheden? Hoe krijgen we duidelijke, open communicatie in ons team?
– Hoe creëren we een positieve, inspirerende sfeer in dit team? Hoe halen we het beste uit onze verschillende talenten en persoonlijkheden? Hoe krijgen wij voor elkaar dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen?
– Hoe gaan we in ons team om met conflicten? Hoe kijken wij naar conflicten? Waarheen leiden onze conflicten? Wat kunnen wij anders doen zodat we meer tevreden kunnen terugkijken naar de ontwikkeling van een conflict? Welke conflicthanteringstijl typeert ons?
– Hoe geven wij feedback? Wat doen wij met nieuwe informatie en nieuwe inzichten?
– Wat waardeer ik in onze organisatie en zou ik voor geen geld willen missen? Welke struikelblokken hinderen ons?

Interesse in begeleiding? Mail mij voor een vrijblijvende afspraak.

Begeleiding nodig ?

Meer info en updates