Ervaringsleren

De basis van mijn werk is geënt op de principes van het ervaringsleren. Ik vertrek vanuit het geloof dat mensen veel van elkaar kunnen leren en dat ieder individu zijn eigen ervaringsdeskundige is. Maar niet iedereen leert op de zelfde wijze. Dit betekent dat ik rekening hou met de voorkeurleerstijl van deelnemers. Ik zoek steeds naar een goede mix tussen concreet ervaren via activiteiten en hierop terugkijken in reflectiemomenten.

Waar nodig of aanvullend kan een theoretisch kader aangereikt worden. Aangezien elke theorie haar eigen specifieke toepassingen kent, toets ik deze aan praktijksituaties en vertaal ze samen met de deelnemers naar de eigen context.

David Kolb (auteur) stelt ervaringsleren schematisch als volgt voor:
ervaringsleren

 

Deze leerstijlen gebruik ik zowel voor individuele begeleiding, voor teambegeleidingen en voor alle cursussen en workshops die ik organiseer.

Begeleiding nodig ?

Meer info en updates